Regler

Bas regler
• Metagming
• Powergaming
• FearRP
• FailRP
• RDM/VDM
• NLR
• Copbaiting
• 94h regeln

• Det vi strävar efter är rent Sunt Förnuft.
• Detta gäller även i Discord
•Alla som är inne på servern ska sitta i discord
• Man får inte ta andras nycklar
• Skjuta ska alltid vara sista utvägen ur ett scenario, försök att inte döda
• Du ska alltid sitta i discord när du är inne på servern för att underlätta för oss staffs!

• Man får endast ta polisvapen Tazer och neråt och behålla efter ett giltigt scenario, man får ta tyngre vapen men endast under giltiga scenarion. OBS man måste kasta de vapnena efter scenariots slut! Man får inte ta deras nycklar Gäller även sjukvårdares nycklar

• Ingen uppspelning av musik genom mikrofonen, vid rapport om de så blir de omedelbar kick + varning, vid upprepning så ryker whitelist! (Gäller ej kortare ljudeffekter)

Kom Ihåg läsa våra regler (kan hända att vi ändra reglerna)